Mực chai lớn
Kích thước 20 ml
Màu sắc Đỏ, Xanh
Mã số S-204
Giá VNĐ
ĐẶC TÍNH SỬ DỤNG

Dùng cho thẻ mực

CÁC SẢN PHẨM CÙNG CHỦNG LOẠI
Cao Su Đặc Biệt Khắc Laser
Kích thước A4
Màu sắc Đỏ, Xám, Xanh
Mã số
Giá 80.000 VNĐ
Mực chai nhỏ
Kích thước 10 ml
Màu sắc Đỏ, Xanh
Mã số S-204
Giá VNĐ

HỘP TAMPON
Kích thước Max
Màu sắc Vỏ Đen
Mã số TB
Giá
Dùng cho  dấu Đồng
Kích thước Max 45x65 mm
Màu sắc Đỏ, Xanh
Mã số TB-2
Giá VNĐ