SẢN PHẨM - Khắc Dấu
Dấu Đồng
Kích thước Max Ø40 mm
Màu sắc Vàng kim
Mã số
Giá 400.000 VNĐ
CON DẤU TỰ ĐỘNG T211
Kích thước 14x38 mm.
Màu sắc Đỏ, Xanh, vàng, Đen, Trắng.
Mã số T-211
Giá 50.000 VNĐ

CON DẤU TỰ ĐỘNG T311
Kích thước 18X47 mm.
Màu sắc Đỏ, Xanh, vàng, Đen, Trắng.
Mã số T-311
Giá 120.000 VND
CON DẤU TỰ ĐỘNG T411
Kích thước Max 22x58 mm.
Màu sắc Đỏ, Xanh, vàng, Đen, Trắng.
Mã số T-411
Giá 150.000 VNĐ

CON DẤU TỰ ĐỘNG T-38
Kích thước Max Ø38 mm
Màu sắc Đỏ
Mã số T-38
Giá 220.000 VNĐ
Kềm dấu nổi
Kích thước
Màu sắc
Mã số
Giá

 1  2